Daň z nabytí nemovitostí, vše co je dobré vědět o této dani

Prodali nebo koupili jste nemovitost a lámete si hlavu, jak je to s „daní“? Za poslední roky se mnohé změnilo, pojďme si říct, pár základních informací o dani z nabytí nemovitostí.

Kdo platí daň z nabytí nemovitostí

Poplatníkem daně z nabytí nemovitostí je nyní kupující, ale nebylo tomu tak vždy. Do roku 2014 byla tato daň nazývána daní z převodu nemovitostí a převážně záleželo na dohodě mezi kupujícím a prodávajícím. Od roku 2016 v rámci přiblížení se legislativě EU se stává poplatníkem této daně vždy pouze kupující. Pokud jste na straně kupujícího, můžete zkusit požadovat při koupi zvýhodnění ceny právě o tuto daň, případně její férové rozdělení, nebo rozdělení dle dohody již zahrunuté v ceně (slevě) nemovitosti.

Název daněPoplatník
Do roku 2014Daň z převodu nemovitostiZáleželo na dohodě mezi kupujícím a prodávajícím
Od roku 2016Daň z nabytí nemovitostíVždy je poplatníkem kupující
Daň z nabytí nemovitostí, co je dobré znát
Daň z nabytí nemovitostí, co je dobré znát

Co je předmětem daně z nabytí nemovitostí

Předmětem daně z nabytí nemovitostí je dle zákona úplatné nabytí vlastnického práva k nemovitosti (nemovité věci) splňující následující:

  • je pozemkem, stavbou případně jednotkou na území ČR,
  • je právemstavby, jímž zatížený pozemek se nachází na území ČR,
  • je spoluvlastnický podíl na nemovité věci uvedené v jednom z přechozích bodů.

Sazba daně z nemovitostí a možné odpočty

Základem pro výpočet daně z nabytí nemovitosti je jení kupní cena. Vypočet je zde velmi jednoduchý. Sazba daně z nabytí nemovitostí je 4% z kupní ceny.

Je možné ji také stanovit jako 4% ze 75% tzv. směrné hodnoty nemovitosti, což je cena obvyklá stanovená finančním úřadem.

Bohužel na této dani, žádné slevy odpočítat nelze s vyjímkou nákladů na znalecký posudek odhadu ceny nemovitosti (například v případě, že byste nesouhlasilis přepočtem daně, který prování finanční úřad po podání Vašeho přiznání k dani z předu nemovitostí). Náklady na tento odhad je možné z daně odečíst.

Nelze zde ani uplatnit slevy v rámci rodiny (jako je tomu například u darovací).

Jak a kde a kdy platíme daň z nabytí nemovitostí

Jak platíme tuto daň

Daň z nabytí nemovitostí platíme zálohově ve chvíli, kdy podáváme na finančním úřadě daňové přiznání k této jednorázové dani. Finanční úřad na základě Vašeho přiznání daň přepočte a poté máte čas 30 dní na doplatek po doručení výměru daně pokud je daň vyšší než záloha.

Daňové přiznání k dani z nabytí nemovitostí lze podat:

  • osobně na finančním úřadě – na územně místním pracovišti místně příslušném polatníkovi,
  • poštou,
  • elektronicky, kdy je možné využit webových stránek Finanční správy a zde podat přiznání k elektronicky formou datové zprávy.

Pokud se rozhodnete podat daňové přiznání poštou, nebo osobně na finančním úřadě – pak máte dvě možnosti k získání formuláře pro daňové přiznání k této dani. První je možnost si formulář vyhledat a dále vytisknout na webových stránkách Finanční správy, nebo si formuář vyzvednout na nejbližším územním pracovišti finančního úřadu, kde také můžete požádat o radu nebo pomoc s vyplněním.

Kdy platíme tuto daň(termíny)

Daň z nabytí nemovitostí je daň jednorázová a nemá pevný termín v kalednáři. Termín platby se řídí nákupem nemovitosti a je stanoven do konce třetího měsíce po měsíci v němž byl zapsán vklad práva do katastru nemovitostí až na vyjimky, které přesně stanovuje zákon.

Kde platíme tuto daň

Daň platíme přísluštému územnímu finančnímu úřadu. Není zde, ale rozhodující trvalé bydliště poplatníka (jako je tomu u mnoha daní), ale obvod pod něž Vámi kupovaná nemovitost spadá. Pozor tedy, pokud kupujete například druhou nemovitost, je velmí pravděpodobné, že budete daňové přiznání podávat a daň z nabytí nemovitostí platit na jiném pracovišti finančního úřadu.

Na závěr : pokud by doplatek daně z nabytí nemovitostí, nebo dokonce samotná daň byla nižší než 200 Kč – daň se neplatí a tento doplatek nedoplácí.

Prosím, nepleťe si daň z nemovitostí (která se platí každy rok) s touto daní z nabytí nemovitostí (která je jednorázový poplatkem).

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here