Daň z nemovitostí – co bychom měli vědět

Jste- li vlastníkem nemovitosti, nevyhnete se povinnostem spojeným s daní z nemovitostií pojďme si dedy říct několik základních informací, které by Vás ve spojitosti s touto daní mohly zajímat.

Kdo platí daň z nemovitostí

Poplatníkem daně z nemovitostí (správně dan z nemovitých věcí) je vlastník pozemku, zdanitelné stavby, bytové či nebytové jednotky, či jiné nemovité věci. Daň z nemovitostí se řídí zákonem č 338/1992 Sb. Poplatník se prvně k daní přihlásí v roce následujícím po nabytí nemovitosti.

Daň z nemovitostí – co bychom měli vědět
Daň z nemovitostí – co bychom měli vědět

Co je předmětem daň z nemovitostí

Předmětem daně z nemovitostí jsou k nemovitosti (nemovité věci) splňující následující:

  • je pozemkem, stavbou případně jednotkou na území ČR,
  • je právem stavby, jímž zatížený pozemek se nachází na území ČR,
  • je spoluvlastnický podíl na nemovité věci uvedené v jednom z přechozích bodů.

Jaký je výpočet daň z nemovitosti

Základem pro výpočet daně z nemovitosti jsou data, která snadno získáme na při zadání přesné adresy na katastrálním úřadu online. Dalším parametrem je koeficient, který je rozdílný podle uzemního spádu, kde se nemovitost nachází.

Tento koeficient, je se odvíjí od obydlenosti obce, kde se nemovitost nachází v méne obydlených oblastech je nižší než například v Praze.

Důležitým parametrem pro stanovení daně z nemovitosti za metr čtvereční, je v poslední řadě také účel využití. Vyšší bude u například u nebytových prostor využívaných k podnikání, než u bytu využívaného k bydlení.

Se složitějším výpočtem nám naštěstí pomůže online formulář (tzv. modrý), kam zadáme požadované informace a interaktivní formulář nám daň sám vypočte.

Vyšší daňNižší daň
hustě obydlená oblastméně obydlená oblast menší obce
účel využívání – bydleníúčel využívání – podnikání

Jak a kde a kdy platíme daň z nemovitostí

Jak platíme tuto daň a případné sankce

Daň z nemovitostí je splatná jedenkrát ročně – první přiznání je potřeba podat do února a zaplatit do konce května.

Po zaplacení daně v prvním roce je možné si v následujících letech nastavit příkaz, SIPO nebo platit „složenkou“.

Této dani se nedá nijak vyhnout a úřady velmi snadno zjistí, pokud se k dani „nepřiznáte“ nebo ji opomenete zaplatit. Je dobré si termíny hlídat, protože již od 5. dne meškání s platbou Vám finanční přad může počítat saknce za nezaplacení či pozdní platdbu.

Daň zasíláme, jak už bylo zmínené na spádový finanční úřad – číslo účtu je možené dohledat na internetu, nebo si zjistit na daném finančním úřadě. Jako variabilní symbol uvádíme rodné čílo nebo IČ společnosti.

Daňové přiznání k dani z nemovitosti lze podat:

  • osobně na finančním úřadě – na územně místním pracovišti místně příslušném polatníkovi,
  • poštou,
  • elektronicky, kdy je možné využit webových stránek Finanční správy a zde podat přiznání k elektronicky formou datové zprávy.

Pokud se rozhodnete podat daňové přiznání poštou, nebo osobně na finančním úřadě – pak máte dvě možnosti k získání formuláře pro daňové přiznání k této dani. První je možnost si formulář vyhledat a dále vytisknout na webových stránkách Finanční správy, nebo si formuář vyzvednout na nejbližším územním pracovišti finančního úřadu, kde také můžete požádat o radu nebo pomoc s vyplněním.

Kdy platíme tuto daň

K daňi z nemovitosti se stačí přihlásit v prvním roce následujícícm po nabytí nemovitosti a pokud nedojde ke změně sazeb, nebo změně paramentů nemovitosti už si jen nastavíte pravidelný příkaz a jednou ročně daň zaplatíte.

Kde platíme tuto daň

Daň platíme příslušnému územnímu finančnímu úřadu. Není zde, ale rozhodující trvalé bydliště poplatníka (stejně jako u daně z nabytí nemovitostí), ale obvod pod něž Vaše nemovitost spadá. Z tohoto vyplývá, že bohužel pokud vlastníte nemovitosti v různých spádových oblastech je potřeba podat za tytonemovitosti přiznání zvlášť a stejně tak odvádět platby platby.

Jak jsem již zmonovala v minulém příspěvku nezamněňujte daň z nemovistí s daní z nabytí nemovitostí, která je jednorázová.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here