Daň z příjmů fyzických osob: co vědět

Blíží se kolec února a začátek března a to je čas, kdy vešina lidí majících jakýkoliv příjem řeší „daňová přiznání“ zúčtování daně a vůbec daň z příjmů fyzických osob. Řekneme si tedy nějaké zakladní informace nejdříve o dani z příjmů fyzických osob. Jako například, kdo za co a kdy daň platí.

Kdo platí daň z příjmů fyzických osob

Takzvaným poplatníkem daně z příjmů fyzických osob je daňový rezident nebo naopak daňový nerezident České republiky.

Daňový rezident ČR má bydliště nebo se „obvykle zdržuje na území ČR“. U daňových rezinedtů ČR se povinnost platit daň z příjmů fyzických osob vztahuje na příjmy plynoucí, jak ze zdrojů na území ČR – tak ze zdrojů v zahraničí.

Daňový nerezident až na vyjimky nemá bydliště a ani se „obvykle nezdržuje“ na území ČR, nebo ho stanovují mezinárodní smlouvy. U daňových nerezidentů ČR se povinnost ptatit daň z příjmů fyzických osob vztahuje, pouze na příjmy získané ze zdrojů na území ČR.

Poplatníkem „obvykle se zdržujícím na území ČR“ se rozumí ti poplatníci, kteří pobývají minimálně 183 dní v kalendářním roce na území ČR (do této doby se započítává, každy započatá den pobytu – tedy není podmnkou 183 dní souvisle).

Poplatník daně z příjmů fyzických osobKdo je poplatníkem rezintem a nerezidentemNa jaké příjmy se vztahuje daňová povinnost
Daňový rezident ČRMá bydliště nebo se „obvykle zdržuje“ na území ČR.Daň z příjmů fyzických osob vztahuje na příjmy plynoucí, jak ze zdrojů na území ČR – tak ze zdrojů v zahraničí.
Daňový nerezident ČRKromě vyjimek, nemá bydliště a ani se „obvykle nezdržuje“ na území ČR, nebo ho stanovují mezinárodní smlouvy.Daň z příjmů fyzických vztahuje, pouze na příjmy získané ze zdrojů na území ČR.

Co je předmětem daně z příjmů fyzických osob

Předmětem daně z příjmů fyzických osob jsou výše zmínené příjmy rezidentů a nerezidentů ČR:

 • příjmy ze závislé činnosti,
 • příjmy ze samostatné činnosti,
 • příjmy z kapitálového majetku,
 • příjmy z nájmů,
 • příjmy ostatní (například výhry, příjmy z prodeje movitých i nemovitých věcí a příležitostné příjmy nad státem stanovený limit na rok).
Daň z příjmů fyzických osob: co vědět
Daň z příjmů fyzických osob: co vědět

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob je zjednodušeně formulář, ve kterém poplatník uvádí:

 • veškeré příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob,
 • částky slev na dani z příjmů fyzických osob,
 • svá daňová zvýhodnění.

Vše je třeba doložit, potvrzeními s výší příjmů, nebo uplatněných slev a zvýhodnění, případně potvrzení dokládající nárok na určitá zvýhodnění či slevy.

Naopak se neuvádí:

 • příjmy osvobozené od daně z příjmů fyzických osob,
 • příjmy daněné zvláštní sazbou daně.

Kdo podává daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob

Kdo by si měl podat daňové přiznání? Každý poplatník jehož příjmy, u kterých nebyla odvedena srážková daň a nebo příjmy osvobozené od daně z příjmů fyzických osob přesáhnou státem stanovený limit za daný rok. Také poplatník, kterému byly vyplaceny příjmy za již uplynulé roky a tyto příjmy nebyly zúčtovány v letech minulých. Dále každý poplatník, který si chce uplatni daňovou ztrátu na dani z příjmů fyzických osob.

Jak je možné podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob a kde

Daňové přiznání k dani z příjmů lze podat:

 • osobně na finančním úřadě – na územně místním pracovišti místně příslušném polatníkovi,
 • poštou,
 • elektronicky, kdy je možné využit webových stránek Finanční správy a zde podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob elektronicky formou datové zprávy.

Pokud se rozhodnete podat daňové přiznání poštou, nebo osobně na finančním úřadě – pak máte dvě možnosti k získání formuláře pro daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob. První je možnost si formulář vyhledat a dále vytisknout na webových stránkách Finanční správy, nebo si formuář vyzvednout na nejbližším územním pracovišti finančního úřadu.

Termíny pro podání daňového přiznání k dani z příjmu fyzických osob

Hlavním termínem, který má ale vyjímky pro podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za uplynulý rok je datum 1.4. (nyní, kdy podáváme dňové přiznání za rok 2019 je tedy termín 1.4.2020).

Pokud Vám daňové přiznání, bude zpracovávat daňový poradce (je potřeba poradce správně zplnomocnit před uplynutím 1.4.), je termín pro podání daňového přiznání daně z příjmů fyzických osob 6 měsíců po uplynutí daňového období (tedy do 1.7.) Tento termín se vztahu je i na případ, kdy je polatníkovi uložena povinnost účetní závěrky ověřené auditorem.

Jiné možnosti, kromě podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob

Poplatník, který je zaměstnancem a má příjmy pouze ze závislé činnosti u jednoho zaměstnavatele, nebo u více zaměstnavatélů postupně, kdy u každého podepsal tzv. růžové prohlášení (růžové papíry) správněji „Prohlášení polatníka daně z příjmů ze závislé činnosti“ má možnost požádat svého zaměstnavatele o zúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.

V tomto případě je potřeba, aby poplatník stejně jako u daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob vše doložil, dokumenty předal v požadovaném termínu (většinou polovina února) svému zaměstnavateli a současně si vyplnil a podepsal Žádost o zúčtovnání daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.

Na závěr je třeba zmínit, že daň z příjmů fyzických osob se řídí zákonem číslo 586/1992 Sb. o daních z příjmů. Vždy ve znění, které je platné pro daný rok.

O slevách, zvýhodněních a podorbných informacích k podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob si budete moct přečíst v některých z dalších článků.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here