Mateřská: základní informace k tématu mateřská dovolená

Čeká Vás „mateřská“ ? Co vlastně znamená mateřská dovolená a jak je to s peněžitou pomocí v období mateřství? Pojďme se podívat na důležité informace, které by Vás mohly zajímat, pokud právě například čekáte miminko, nebo si jen rádi přečtete základní informace o mateřské.

Mateřská dovolená

Mateřskou dovolenou zjednodušeně označovanou „mateřská“ rozumíme volno, které budoucí mamince poskytuje zaměstnavatel. Na mateřskou dovolenou (ano označení dovolená, je někdy zavádějící) může maminka nastoupit nejdříve 8 týdnů a nejpozději 6 týdnů před plánovaným porodem. Celková délka dovolené, kterou maminka může čerpat je 28 týdnů v případě dvojčat či vícerčat 37 týdnů.

Mateřská: základní informace k tématu mateřská dovolená
Mateřská: základní informace k tématu mateřská dovolená

Peněžitá pomoc v mateřství

Peněžitá pomoc v mateřství, které velmi často říkáme také „mateřská“ představuje dávku, kterou vyplácí správa sociálního zabezpečení- tedy stát. Pokud maminka splní státem stanovené podmínky, může čerpat peněžitou pomoc v mateřství po celou dobu mateřské dovolené, tedy po celé období takzvané podpůrčí doby : 28 týdnů res. 37 týdnů od nástupu na „mateřskou“.

Co je třeba splnit pro přiznání nároku na mateřskou

Pokud Vám má být uznána mateřská, neboli nárok na peněžitou pomoc v mateřství je nezbytné, abyste se v posledních dvou letech před nástupem na mateřskou podíleli na nemocenském pojištění a to po dobu minimálně 270 kalendářních dní (tedy minimálně přibližně 9 měsíců). Druhou podmínkou je, být v den nástupu na mateřskou zaměstnána (tato podmínka se netýká maminek podnikatelek, které mají podmínky pro uznání nároku trochu jiné).

Zjednodušený výpočet mateřské

Pro výpočet mateřské (dávky peněžité pomoci v mateřství) budete nejdříve potřebovat znát Váš denní vyměřovací základ:

hrubý měsíční příjem x 12 (měsíců) / 365 (dní)

Mateřskou Vám poté na správě sociální zabezpečení spočítají na 70% tohoto vyměřovacího denního základu. Je třeba počítat s tím, že toto ještě není konečná výše Vaší mateřské. Tato částka bude ještě ponižená pomocí tzv. Redukčních hranic.

Redukční hranice pro rok 2020

Částka doZapočítává se
do 1.162,- Kč100%
nad 1.162,-Kč do 1.742,- Kč60%
nad 1.742,-Kč do 3.484,- Kč30%
nad 3.484,- Kčse nepřihlíží

Mateřská se netýká jen maminek – tatínkové na mateřské

Dnes je již možné, aby místo maminky na mateřskou nastoupil tatínek. Podmínky pro získání dávky jsou téměř stejné – jako pro maminku. To znamená účast na nemocenském pojištění minimálně po dobu 270 dnů (cca 9 měsíců) po dobu posledních dvou let před nástupem na mateřskou a být v den nástupu na mateřskou zaměstnaný.

Rozdíl je v délce čerpání dovolené a tedy i v délce čerpání této dávky. Tatínkové smí na mateřskou dovolenou nastoupit nejdříve po skončení šestinedělí maminky a délka dovolené trvá maximálně
22 týdnů (res. v případě dvojčat či vícerčat 31 týdnů) a je pokrácena o dobu mateřské, kterou si maminka vyčerpala již před porodem.

Je třeba též zmínit, že na mateřské dovolené může (za dodržení určitých podmínek)maminku vystřídat, kromě biologického otce dítěte – také manžel maminky, který biologickým otcem dítěte není.

Prosím nezaměňujte převzetí mateřské (dovolené i peněžité pomoci v mateřství) tatínkem či manželem za „otcovskou“, tedy správně za dávku otcovské poporodní péče. Otcovská je dávka, která umožňuje tatínkovi (pokud splní státem stanovené podmínky)zůstat několik dní po porodu doma se svou rodinou a vyrovnává tatínkův příjem po tuto dobu.

„Mateřská“ není „rodičovská“

Nakonec bych ráda zmínila ještě jeden zažitý nešvar, který se občas stává. Tím je zahrnování rodičovské dovolené pod název „mateřská“. Velmi často se pak můžete doslechnout, že Marcelka od sousedů je už druhý rok na mateřské.

Rodičovskou dovolenou, také rozumíme „volno“ poskytované zaměstnavatelem a rodičovský příspěvek je také dávka vyplácená státem. Mohlo by se tedy zdát, že označení „mateřská“ vlastně není velkou chybou, ale prosím nepleťme to.

Podmínky a délka čerpání „rodičovké“ a „mateřské“ je rozdílná a je třeba je odlišovat. Proto si o „rodičovské“ povíme více v nějakém z dalších článků.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here