Společnost s ručením omezeným – co je dobré vědět

Společnost s ručením omezeným – s.r.o. Je nejčastěji využívaná forma obchodní společnosti pojďme se podívat na základní informace a fakta, která se skrývají pod těmito třemi písmenky.

Výhody společnosti s ručením omezeným

Jak jsem již zmínila společnost s ručením omezeným je nejčastěji využívaný typ obchodní společnosti. Hlavní výhodou společnosti s ručením omezeným je především ručení společníků, kdy společníci ručí do výše nesplaceného základního kapitálu. Kromě této výhody je zde i určitá optimanizace zdanění na rozdíl od například OSVČ.

Společnost s ručením omezeným – označení a jakým zákonem se řídí

Společnost s ručením omezeným využívá označení s.r.o. případně také spol. s r.o. Tato obchodní společnost se řídi zákonem č.90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Bližší informace o založení s.r.o. si ještě projdeme v některém z dalších přízpěvků, ale musíme zmínit, alespoň základ a sice skutečnost, že společnost s ručením omezeným může založit jednen nebo více společníků.

Kapitál

Nyní na rozdíl od let minulých zákon určuje, že počátečním kapitálem pro založení společnosti s ručením omezeným je 1 Kč za předpokladu, že společenská smlouva neurčí jinou – tedy vyšší částku základního vkladu kapitálu do společnosti.

Je třeba vzít v úvahu, že počáteční vklad je incestice a ta nemusí mít pouze peněžitou formu, ale také formu nepeněžitou (například šicí stroj, poskytnutí provozovny atd.). Zde vzniká otázka, kdo a jak určí hodnotu tohoto vkladu, je to jednoduché. Hodnotu nepenižitého vkladu do společnosti s ručením omezeným ocení oficiální znalec pro tuto preoblematiku. Ze seznamu těchto oficiálních znalců si jej vybere zakaldatel společnosti, případně jednatel.

Společnost s ručením omezeným - co je dobré vědět
Společnost s ručením omezeným – co je dobré vědět

Podíly

Co se týká rozložení podílů vkladů, záleží na společenské smlouvě. Výše podílů může být rozdílná a od tohoto poměru se budou později odvíjet další náležitosti, jako jsou podíl na ručení nebo například rozhodování a zisku společnosti.

Kromě rozdílné výše podílů, může nyní společnost s ručením omezeným vydávat i různé druhy podílů. Zákon zde dává společníkům velkou volnost a je z velké míry pouze na nich, jak velké obchodní podíly a jaká pravidla si samy určí ve společenské smlouvě. Takovou zajímavostí mohou být například podíly bez vkladové povinnosti – je možné jimi vyádřit uznání za dlouhodobý přínos společnosti, loajalitu atd. (například dlouholetí top manažeři, spolupracovníci přijatí za partnery).

Problematika podílů, je velmi složitá a zajímavá a je jistě dobré je ve společenské smlouvě velmi podrobně specifikovat ze všech možných pohledů, které z typu a výše podílů vyplývají.

Podíly lze samozhřejmě podle stanovených pravidel převádět a prodávat.

Ručení

Společnost s ručením omezeným za své závazky ručí celým svým majetkem. Společníci ručí za dluhy společně a nerozdílně do výše, v které nesplnili vkladové povinnosti podle stavu, který je zapsaný v obchodním restříku v momentu, kdy byli tito společníci vyzvání k plnění svých závazků. Ovšem podle nového občanského zakoníku může statutární orgán (jednatel), pokud by mu soud prokázal, že vědoměně nezabránil hrozícímu úpadku společnosti s ručením omezeným o kterém věděl, ručit i neomezeně svým majetkem.

Rozhodování

Důležitá rozhodnutí a chod společnosti určují ve společnosti s ručením omezeným samozhřehmě pravidla určená společenskou smlouvu, nicméně je dobré znát několik základních pojmů s tímto spojených.

Statutární orgán (jednatel)

Ve společnosti s ručením omezeným je statutárním orgánem jednatel případně jednatelé. Jednatel má ve společnosti na starosti obchodní vedení společnosti, v případě více jednatelů, kterí tvoří koletivní orgán, je k učinění rozhodnutí, požadován zpravidla souhlas většiny z jednatelů (k získání těchto souhlasů se využívá tzv. Valná hromada). Toto je možné upravit dle požadavků společníků a jednatelů ve společenské smlouvě při zakládání společnosti, případně v jejích dalších dodatcích.

Valná hromada

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti s ručením omezeným v němž prostřednictvím hlasovaní všichni společníci rozhodují formou hlasování o důležitých převážně obchodních záměrech společnosti. Toto své právo na vedení společnosti mohou společníci projevit osobně, nebo v zastoupení. Pro zastoupení je potřeba ověřená plná moc společníka, kde je důležité (jako u plné moci vždy) přesně specifikovat, k čemu plná moc zmocněnce zmocňuje.

Při rozhodování je většinou síla hlasu rozdělena podle výše vkladů (1hlas rovná se 1Kč vkladu), rozhoduje se zpravidla většinou prostých hlasů přítomných společníků, ale i zde je možné společenskou smlouvou pravidla upravit dle požadavků společníků.

Dozorčí rada

Zvláště v případě většího počtu společnků, pro větší nezávislost rozhodnutí, společnost s ručením omezením zakládá další orgán a sice dozorčí radu. Ta vzniká na základě právního předpisu a případně specifik ve společenské smlouvě. Vždy je třeba dodržet pravidlo a sice, že členem dozorčí rady nesmí být jednatel, nebo jiná osoba uvedená v obchodním restříku – jako oprávněná jednat za tuto společnost.

Nyní už známe některé základní informace ke společnosti s ručenim omezeným a v některém z dalších článků si řekneme něco o založení s.r.o.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here