Jak založit s.r.o. a na co si dát pozor

Společnost s ručením omezeným (s.r.o) jak jsme již v předchozím příspěvku zmínili, je nejčastěji využívaná forma obchodní společnosti a vzhledem k relativně jednoduchému založení, také velmi využívanou formou podnikaní. Jak tedy na založit s.r.o.?

Co je třeba zvážit než založíte s.r.o.

Jste rozhodnutí podnikat a hledáte pro Vás tu nejideálnější a nejjednodušší formu? Pokud jste na podnikání sám, pravděpodobně budete zvažovat výhody a nevýhody běžného živnostníka a právě společnosti s ručením omezeným, které jsme Vám přehledně nastínili v tabulce níže. Pokud je vás několik společníků, jistě oceníte právě relativně snadné, nenáročné a rychlé založení s.r.o.

VýhodyNevýhody
snadné založenírozsáhlejší administrativa a tedy náročnější účetnictví (např. Oproti OSVČ)
ručení omezené obchodním majetkem společnosti (společníci neručí osobním majetkem)méně výhodné zdanění (oproti OSVČ) – dochází k tzv. Dvojímu zdanění
výše základního kapitálu (i když doporučujeme vyšší základní kapitál, je nyní podle české legislativy založit s.r.o. již s 1,-Kč kapitálu)
Jak založit s.r.o. a na co si dát pozor
Jak založit s.r.o. a na co si dát pozor

Co si promyslet a na co se připravit než založíte s.r.o.

S.r.o. lze v ČR založit ve 4 krocích, které je možné shrnout jako:

 1. společenská smlouva/zakládací listina (v případě jednoho společníka)
 2. živnostenské oprávnění
 3. bankovní účet
 4. zápis do obchodního rejstříku – vznik společnosti

Než se, ale vydáte k notáři se společenskou smlouvou, čeká Vás milá, ale občas nesnadná záležitost a sice, vymyslet „název společnosti“. Kromě jiných pravidel je třeba brát v potaz, že název nesmí působit klamavě. Kamen úrazu může být skutečnost, ale také skutečnost, žeVáš vysněný název společnosti je už „zabraný“ – v takovém případě je nutné hledat název nový. Zda je Váš název ten první a jedinečný a žádný podobný nebo stejný neexistuje, je možné si ověřit online na obchodním rejstříku. Prověření názvu společnosti, před tím než se pustíte do dalších kroků, Vám ušetří mnoho práce a starostí.

Pojďme si tedy probrat všechny 4 kroky k založení společnosti trochu podrobněji.

Společenská smlouva/Zakládací listina

Jste rozhodnutí,založit si s.r.o. a začít podnikat, název již máte a nyní přichází na řadu nejdůležitěší dokument k založení a fungování společnosti Společenská smlouva.V případě jediného společníka tento dokument nahrazuje tzv. Zakládací listina.

Společenskou smlouvu Vám může pomoci sepsat právní kancelář, advokátní společnost a nebo notář. Pokud problematice smluv, alespoň trochu rozumíte je možné si vzor Společenské smlouvy najít na internetu a připravit si ji sami, ale i tak doporučujeme odbornou konzultaci. Vždy je třeba si dát pozor na všechny podstatné náležitosti.

Nedůležitější náležitosti Společenské smlouvy:

 • název společnosti
 • sídlo společnosti
 • předmět podnikání
 • údaje o zakladateli (v případě jediného zakladatele) nebo zakladatelích a společnících
 • výše základního kapitálu vč. investic
 • podíly společníků, jméno (určení) jednatele (jednatelů – vyřešení rozhodovacích práv v případě více jednatelů) a jméno správce vkladu

Společenská smlouva, kromě jiných podrobností týkajících se společnosti řeší také především výši počátečního v kladu (což mohou být i nepeněžité investice – více v příspěvku Společnost s ručením omezeným) a rozdělení podílů společníků.

Připravenou společenskou smlouvu je třeba podepsat u notáře. Poplatky za tyto služby se mohou lišit notář od notáře, ale orientačně počítejte přibližně s 5.000,-Kč (v závyslosti například na základním kapitálu společnosti a rozsahu a složitosti společenské smlouvy a někdy počtu společníků). V některých notářských kancelářích počítejte s platbou za ověření podpisů cca 50,-Kč (podpis) nad rámec poplatku za Společenskou smlouvu nebo Zakládací listinu.

Živnostenské oprávnění

Máte již sepsanou Společenskou smlouvu a vše podepsané u notáře, je tedy čas získat živnostenské oprávnění. K získání živnostenského oprávnění budete potřebovat vyplněný jednotný registrační formulář, který si snadno předvyplníte doma online na stránkách živnostenského úřadu a vyplněný formulář na úřadě odevzdáte.Nebo stačí navštívit příslušný Živnostenský úřad a vyplnit příslušný formulář přímo na místě.

Na Živnostenském úřadě budete potřebovat (kromě dokladů k ověření totožnosti):

 • kopii společenské smlouvy
 • výpis z katastru nemovitostí/právní důvod k užívání nemovitosti (smlouva o pronájmu)
 • v případě koncesované a nebo vázané živnosti další doklady dle požadavků živnostenského úřadu

Poplatek za vydání živnostenského listu nebo koncese je lépe si ověřit na stránkách Živnostenského úřadu.

Bankovní účet

Po získání živnostenského oprávnění následuje založení bankovního účtu pod jménem společnosti. Banku si můžete svobodně vybrat a domluvit se na ní s jednateli, jen je potřeba počítat s tím, že ne všechny banky v ČR v bankovním sektoru nabízejí možnost zřízení obchodních účtů.

Vybrali jste si tedy banku pro svůj obchodní účet, nyní je potřeba, aby jej zde správce vkladu zřídil a všichni společníci (případně jediný zakladatel) splnili svoji tzv. „vkladovou povinnost“ a všichni složili na tento účet svou výši podílu tak, aby zde byla celá částka základního kapitálu.

Banka Vám poté vystaví potvrzení o složení této částky na Váš obchodní účet.

O případné výši poplatků za tyto bankovní transakce, je třeba se informovat individuálně u Vámi vybrané banky.

Zápis do obchodního rejstříku

Čeká Vás závěrečný krok, nezbytný k založení s.r.o a sice zápis do obchodního rejstříku a tímto Vaše „eseročko“ vznikne.

Pro návrh k zápisu do veřejného obchodního rejstříku budete potřebovat:

 • odpovídající vyplněný formulář
 • výpis z katastru nemovitostí
 • souhlas s umístěním sídla
 • výpis z živnostenského rejstříku
 • prohlášení správce vkladu (vč. Potvrzení od banky)

Také v tomto kroku si můžete formulář předvyplnit online a poté buď se domluvit s notářem na tzv. „přímý zápis“ do obchodního veřejného rejstříku, nebo můžete návrh na zápis do obchodního veřerného rejstříku u rejstříkového soudu podat osobně. V případě přímého zápisu, který Vám zprostředkuje notář vše proběhne rychleji.

Poplatky u notáře za tuto službu se opět mohou lišit a poplatky za osobní podání vkladu je nejlépe si zjistit na rejstříkovém soudu (cca. Kolem 6.000,-Kč).

Po schválení návrhu na zapsání do veřejného rejstříku, Vám můžeme gratulovat, právě jste si založili s.r.o.

Nyní bychom Vám už mohli, jen popřát mnoho obchodních úspěchů, ale je tu ještě jeden dodatečný krok, který je třeba udělat ideálně ihned po vzniku s.r.o. a sice podat si přihlášku k registraci na daňový úřad (s přílohou potvrzení o zřízení obchodního účtu). Dobrou zprávou je, že celá tato registrace je možná online. O daních, které by každé s.r.o. mělo platit, si řekneme v nějakém z dalších přízpěvků.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here