Simon LEE

180 articles
Matematik a podnikatel v zemích Indického oceánu, v České republice a ve Francii. Publikace director ve společnosti Stileex.
V nabídce na Stileex