Všeobecné podmínky prodeje a použití

Tuto webovou stránku provozuje ANANASOVA SRO. Na tomto webu se výrazy „my“, „nás“ a „náš“ vztahují na ANANASOVA SRO. ANANASOVA SRO nabízí tento web, včetně všech informací, nástrojů a služeb, které máte k dispozici, uživateli, s výhradou vašeho souhlasu se všemi uvedenými podmínkami, zásadami a upozorněními zde.

Návštěvou těchto stránek a / nebo zakoupením některého z našich produktů vyjadřujete souhlas s naší „službou“ a souhlasíte s tím, že budete vázáni následujícími podmínkami („všeobecné podmínky prodeje“, „všeobecné podmínky prodeje a používání“) , „Podmínky“), včetně dalších smluvních podmínek a zásad uvedených zde a / nebo dostupných prostřednictvím hypertextového odkazu. Tyto všeobecné podmínky prodeje a použití se vztahují na všechny uživatele tohoto webu, mimo jiné na uživatele, kteří procházejí webem, kteří jsou prodejci, zákazníky, obchodníky a / nebo přispěvatelé obsahu.

Před přístupem na naše webové stránky nebo jejich použitím si prosím pečlivě přečtěte tyto Podmínky používání. Vstupem nebo používáním kterékoli části této stránky souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito Všeobecnými podmínkami prodeje a použití. Pokud nepřijmete všechny podmínky této smlouvy, nesmíte přistupovat na webovou stránku ani využívat zde nabízené služby. Pokud jsou tyto Všeobecné podmínky prodeje a použití považovány za nabídku, je přijetí výslovně omezeno na tyto Všeobecné podmínky prodeje a použití.

Všechny nové funkce a nástroje, které budou přidány později do tohoto obchodu, budou rovněž podléhat těmto Všeobecným podmínkám prodeje a použití. Na této stránce můžete kdykoli nahlédnout do nejnovější verze Všeobecných podmínek prodeje a používání. Vyhrazujeme si právo aktualizovat, měnit nebo nahrazovat jakoukoli část těchto Všeobecných podmínek prodeje a použití zveřejněním aktualizací a / nebo úprav na našich webových stránkách. Je vaší povinností pravidelně kontrolovat tuto stránku, abyste zjistili, zda nedošlo ke změnám. Vaše další používání webu nebo přístup k němu po zveřejnění jakékoli změny představuje vaše přijetí těchto úprav.

ČLÁNEK 1 – PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ NAŠEHO ONLINE OBCHODU
Přijetím těchto Všeobecných podmínek prodeje a použití prohlašujete, že jste dosáhli plnoletosti ve vaší zemi, státě nebo provincii bydliště, a že jste nám udělili souhlas s povolením jakékoli věkové osoby jste zodpovědní za používání této webové stránky.

Používání našich produktů pro jakýkoli nezákonný nebo neoprávněný účel je zakázáno a v souvislosti s používáním služby nesmíte porušovat zákony vaší jurisdikce (včetně, ale nikoli výhradně, zákonů týkajících se autorská práva).

Nesmíte přenášet červy, viry ani žádný jiný kód destruktivní povahy.

Jakékoli porušení nebo porušení těchto Všeobecných podmínek prodeje a používání povede k okamžitému ukončení vašich Služeb.

ČLÁNEK 2 – OBECNÉ PODMÍNKY
Vyhrazujeme si právo kdykoli a z jakéhokoli důvodu odmítnout přístup ke službám jakékoli osobě.

Berete na vědomí, že váš obsah (s výjimkou informací o vaší kreditní kartě) může být přenášen nešifrovaný, což znamená (a) přenosy přes různé sítě; a b) změny v souladu s technickými požadavky na připojení sítí nebo zařízení a přizpůsobení se jim. Informace o kreditní kartě jsou během přenosu přes sítě vždy šifrovány.

Souhlasíte, že bez souhlasu nebudete reprodukovat, duplikovat, kopírovat, prodávat, dále prodávat nebo zneužívat jakoukoli část služby nebo používání služby ani jakýkoli přístup ke službě nebo kontakt na webové stránce, prostřednictvím které je služba poskytována, bez povolení vyjádřit písemný souhlas od nás.

Nadpisy použité v této smlouvě jsou pro vaše pohodlí zahrnuty a nebudou tyto podmínky omezovat ani ovlivňovat.

ČLÁNEK 3 – PŘESNOST, KOMPLETNOST A MĚNA INFORMACÍ
Nejsme odpovědní za to, že informace dostupné na těchto stránkách nejsou přesné, úplné nebo aktuální. Obsah této stránky je poskytován pouze pro informační účely a neměl by být vaším jediným zdrojem informací pro rozhodování, aniž by se nejprve konzultovalo přesnější, úplnější a aktuální zdroje informací. Pokud se rozhodnete důvěřovat obsahu prezentovanému na tomto webu, činíte tak na své vlastní riziko.

Tento web může obsahovat některé předchozí informace. Tyto předchozí informace jsou svou povahou aktuální a poskytují se pouze pro informaci. Vyhrazujeme si právo kdykoli upravit obsah tohoto webu, ale nemáme žádnou povinnost aktualizovat informace na našem webu. Souhlasíte s tím, že je vaší odpovědností sledovat změny na našich stránkách.

ČLÁNEK 4 – ÚPRAVY SLUŽEB A CENY
Ceny našich produktů se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Vyhrazujeme si právo kdykoli pozměnit nebo ukončit Službu (stejně jako jakoukoli její část nebo obsah) bez předchozího upozornění a kdykoli.

Nebudeme vůči vám ani žádné jiné třetí straně odpovědni za jakoukoli změnu ceny, pozastavení nebo přerušení služby.

ČLÁNEK 5 – PRODUKTY NEBO SLUŽBY
Některé produkty nebo služby mohou být na našem webu dostupné výhradně online. Tyto produkty nebo služby mohou být dostupné v omezeném množství a mohou být předmětem vrácení nebo výměny pouze v souladu s našimi Zásadami vrácení.

Snažili jsme se co nejjasněji zobrazovat barvy a obrázky našich produktů, které se objevují v našem obchodě. Nemůžeme zaručit, že barevné zobrazení na obrazovce počítače bude přesné.

Vyhrazujeme si právo, aniž bychom k tomu byli povinni, omezit prodej našich produktů nebo služeb jakékoli osobě a v jakékoli zeměpisné oblasti nebo jurisdikci. Toto právo můžeme uplatnit případ od případu. Vyhrazujeme si právo omezit množství jakéhokoli produktu nebo služby, kterou nabízíme. Všechny popisy produktů a ceny produktů se mohou kdykoli změnit bez předchozího upozornění, a to podle našeho výhradního uvážení. Vyhrazujeme si právo kdykoli přestat nabízet produkt. Jakákoli nabídka služeb nebo produktů prezentovaných na těchto stránkách je neplatná, pokud to zákon zakazuje.

Nezaručujeme, že kvalita všech produktů, služeb, informací nebo jakéhokoli jiného zboží, které jste získali nebo zakoupili, splní vaše očekávání, ani že nebude opravena žádná chyba ve službě.

ČLÁNEK 6 – PŘESNOST FAKTURACÍ A ÚČETNÍ INFORMACE
Vyhrazujeme si právo odmítnout jakoukoli objednávku, kterou u nás zadáte. Podle našeho výhradního uvážení můžeme snížit nebo zrušit množství zakoupené na osobu, na domácnost nebo na objednávku. Tato omezení by mohla zahrnovat objednávky zadané ze stejného zákaznického účtu nebo ze stejného zákaznického účtu, stejnou kreditní kartu nebo objednávky, které používají stejnou fakturační a / nebo dodací adresu. V případě, že upravíme objednávku nebo ji zrušíme, můžeme se vás pokusit upozornit tím, že vás budeme kontaktovat e-mailem nebo fakturační adresou / telefonním číslem poskytnutým v té době objednávka byla zadána. Vyhrazujeme si právo omezit nebo zakázat objednávky, které se podle našeho výhradního názoru mohou zdát od prodejců, prodejců nebo distributorů.

Zavazujete se, že budete poskytovat aktuální, úplné a přesné informace o objednávce a účtu pro všechny objednávky zadané v našem obchodě. Souhlasíte, že budete neprodleně aktualizovat svůj účet a další informace, včetně vaší e-mailové adresy, čísla kreditních karet a dat vypršení platnosti, abychom mohli dokončit vaše transakce a v případě potřeby vás kontaktovat.

Další podrobnosti naleznete v našich zásadách vracení zboží.

ČLÁNEK 7 – NEPOVINNÉ NÁSTROJE
Můžeme vám poskytnout přístup k nástrojům třetích stran, nad nimiž nemáme žádnou kontrolu, kontrolu ani vliv.

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že poskytujeme přístup k takovým nástrojům „jak jsou“ a „jak jsou dostupné“, bez jakékoli záruky, zastoupení nebo stavu jakéhokoli druhu a bez jakéhokoli souhlasu. Z používání těchto volitelných nástrojů třetích stran nebudeme mít žádnou právní odpovědnost.

Používáte-li volitelné nástroje nabízené na webu, činíte tak na vlastní nebezpečí a podle vlastního uvážení a měli byste se seznámit s podmínkami, za kterých jsou tyto nástroje nabízeny příslušným dodavatelem (dodavateli).

Můžeme také v budoucnu nabízet nové služby a / nebo nové funkce na našem webu (včetně nových nástrojů a zdrojů). Na tyto nové funkce a služby se rovněž vztahují tyto všeobecné podmínky prodeje a používání.

ČLÁNEK 8 – ODKAZY NA TŘETÍ STRANY
Určitý obsah, produkty a služby dostupné prostřednictvím naší služby mohou zahrnovat materiál od třetích stran.

Odkazy od třetích stran na tomto webu vás mohou nasměrovat na webové stránky třetích stran, které nejsou spojeny s námi. Nemáme žádnou povinnost zkontrolovat nebo posoudit obsah nebo přesnost těchto stránek a nezaručujeme ani nepřijímáme žádnou odpovědnost za jakýkoli obsah, web, produkt, službu nebo jiný materiál přístupný na nebo z těchto stránek třetích stran.

Nejsme zodpovědní za žádné škody nebo škody související s nákupem nebo používáním zboží, služeb, zdrojů, obsahu nebo jakékoli jiné transakce provedené v souvislosti s těmito webovými stránkami třetích stran. Před provedením jakékoli transakce si pečlivě přečtěte zásady a postupy třetích stran a ujistěte se, že jim rozumíte. Stížnosti, nároky, obavy nebo dotazy týkající se produktů těchto třetích stran by měly být postoupeny těmto stejným třetím stranám.

ČLÁNEK 9 – PŘIPOMÍNKY, NÁVRHY A OSTATNÍ NÁVRHY UŽIVATELE
Pokud na naši žádost odešlete konkrétní obsah (například k účasti v soutěžích) nebo pokud bez naší žádosti odešlete kreativní nápady, návrhy, návrhy, plány nebo jiné položky, ať už online, e-mailem, poštou nebo jinak (souhrnně „komentáře“) nám dáváte právo kdykoli bez omezení upravovat, kopírovat, publikovat, distribuovat , překládat a jinak používat av jakýchkoli médiích jakýkoli komentář, který nám pošlete. Nejsme a neměli bychom mít povinnost (1) zachovávat důvěrnost připomínek; (2) vyplatit komukoli náhradu za poskytnuté připomínky; (3) reagovat na připomínky.

Můžeme, ale nemáme povinnost tak činit, sledovat, upravovat nebo mazat obsah, který podle našeho výhradního uvážení považujeme za nezákonný, urážlivý, vyhrožující, urážlivý, hanlivý, pornografický, obscénní nebo jinak nevhodný, nebo který porušuje jakékoli duševní vlastnictví nebo tyto Všeobecné podmínky prodeje a použití.

Souhlasíte s tím, že budete psát komentáře, které neporušují práva třetích stran, včetně autorských práv, ochranných známek, soukromí, osobnosti nebo jiných osobních či vlastnických práv. Souhlasíte také s tím, že vaše komentáře nebudou obsahovat nezákonný, pomlouvačný, urážlivý nebo obscénní obsah a že nebudou obsahovat počítačové viry nebo jiný škodlivý software, který by mohl jakýmkoli způsobem ovlivnit provoz Služby nebo jakýkoli jiný přidružený web. Nesmíte použít falešnou e-mailovou adresu, předstírat, že jste někdo, kým nejste, nebo se pokusit uvést v omyl nás a / nebo třetí strany ohledně původu vašich komentářů. Jste plně zodpovědní za všechny komentáře, které zveřejníte, a za jejich přesnost. Nepřijímáme žádnou odpovědnost a odmítáme jakékoli jednání, pokud jde o jakýkoli komentář, který zveřejníte nebo který zveřejní jakákoli jiná třetí strana.

ČLÁNEK 10 – OSOBNÍ INFORMACE
Poskytnutí vašich osobních údajů do našeho obchodu se řídí našimi zásadami ochrany osobních údajů.

ČLÁNEK 11 – CHYBY, NEZBYTNOSTI A OMEZENÍ
Na našich stránkách nebo ve Službě mohou někdy být informace, které mohou obsahovat typografické chyby, nepřesnosti nebo opomenutí, které se mohou vztahovat k popisům produktů, cenám, akcím, nabídkám, poplatkům produkty, dodací lhůty a dostupnost. Vyhrazujeme si právo opravit jakékoli chyby, nepřesnosti, opomenutí a změnit nebo aktualizovat informace nebo zrušit objednávky, pokud jsou některé informace ve Službě nebo na jakémkoli přidruženém webu nepřesné, a to , kdykoli a bez předchozího upozornění (včetně po zadání objednávky).

Nejsme povinni aktualizovat, upravovat nebo vyjasňovat informace ve Službě nebo na jakékoli jiné přidružené webové stránce, mimo jiné včetně informací o cenách, pokud to nevyžaduje zákon. Nemělo by se brát v úvahu žádné stanovené datum pro aktualizaci nebo aktualizaci Služby nebo jakékoli jiné přidružené webové stránky, aby se dospělo k závěru, že informace ve Službě nebo jakékoli jiné přidružené webové stránce byly změněny nebo aktualizovány.

ČLÁNEK 12 – ZAKÁZANÉ POUŽITÍ
Kromě zákazů stanovených ve Všeobecných podmínkách prodeje a používání je zakázáno používat web nebo jeho obsah: (a) pro nezákonné účely; b) přimět třetí strany k protiprávním jednáním nebo k účasti na nich; (c) porušovat jakékoli regionální nařízení nebo jakékoli mezinárodní, federální, provinční nebo státní právo, předpis nebo nařízení; (d) porušovat nebo porušovat naše práva duševního vlastnictví nebo práva třetích stran; e) obtěžovat, týrat, urážet, ublížit, pomluvit, pomlouvat, znevažovat, zastrašovat nebo diskriminovat kohokoli na základě pohlaví, sexuální orientace, náboženství, etnicity, rasy, věk, národní původ nebo zdravotní postižení; f) předkládat nepravdivé nebo zavádějící informace; (g) odesílat nebo přenášet viry nebo jakýkoli jiný typ škodlivého kódu, který bude nebo může být použit k ohrožení funkčnosti nebo provozu Služby nebo jiného přidruženého, ​​nezávislého nebo internetového webu; h) shromažďovat nebo sledovat osobní údaje druhých; (i) na spam, phishing, únos domény, extrahování informací, procházení, prozkoumávání nebo skenování webu (nebo jakéhokoli jiného zdroje); j) pro obscénní nebo nemorální účely; nebo (k) porušovat nebo obcházet bezpečnostní opatření naší služby, jakékoli jiné webové stránky nebo internetu. Vyhrazujeme si právo ukončit vaše používání Služby nebo jakéhokoli souvisejícího webu z důvodu porušení zakázaných použití.

ČLÁNEK 13 – VYLOUČENÍ ZÁRUK A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
Nezaručujeme ani netvrdíme, že vaše používání naší služby bude nepřetržité, rychlé, bezpečné nebo bez chyb.

Nezaručujeme, že výsledky, které by mohly být získány použitím služby, budou přesné nebo spolehlivé.

Souhlasíte s tím, že čas od času můžeme Službu smazat na dobu neurčitou nebo Službu kdykoli zrušit bez předchozího upozornění.

Výslovně souhlasíte s tím, že vaše používání služby nebo vaše neschopnost ji používat, je na vaše výhradní riziko. Služba a všechny produkty a služby poskytované vám prostřednictvím služby jsou (pokud není z naší strany výslovně uvedeno jinak) poskytovány „tak, jak jsou“ a „jak jsou dostupné“ pro vaše použití, bez zastoupení, bez záruky a bezpodmínečné jakéhokoli druhu, výslovné nebo předpokládané, včetně všech předpokládaných záruk uvádění na trh nebo prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel, trvanlivosti, titulu a svobody padělání.

STILEEX, naši ředitelé, manažeři, zaměstnanci, přidružené subjekty, agenti, dodavatelé, praktikanti, dodavatelé, poskytovatelé služeb a poskytovatelé licencí v žádném případě nenesou odpovědnost za zranění, ztráty, nároky nebo přímé, nepřímé, náhodné, represivní, zvláštní nebo následné škody jakéhokoli druhu, včetně, ale nejen, ztráty na zisku, příjmů, úspor, dat, nákladů na výměnu nebo jiných podobných škod, ať už smluvní, delikt (i v případě nedbalosti), přísná odpovědnost nebo jiná, vyplývající z vašeho použití jakékoli služby nebo produktu pocházejícího z této služby, nebo s ohledem na jakýkoli jiný nárok související s jakýmkoli způsobem s vaším používáním služby nebo jakéhokoli produktu, včetně, ale bez omezení, jakékoli chyby nebo opomenutí v jakémkoli obsahu nebo jakékoli ztráty nebo poškození jakéhokoli druhu vyplývajícího z použití Služby nebo jakýkoli obsah (nebo produkt) publikovaný, přenášený nebo jinak zpřístupněný prostřednictvím Služby, i když jste byli upozorněni na možnost, že k tomu dojde. Protože některé státy nebo jurisdikce neumožňují vyloučení nebo omezení odpovědnosti za náhodné nebo následné škody, bude naše odpovědnost omezena na maximální míru povolenou zákonem.

ČLÁNEK 14 – NÁHRADA
Souhlasíte s tím, že odškodníte, ochráníte a ochráníte STILEEX, naši mateřskou společnost, naše dceřiné společnosti, přidružené společnosti, partnery, manažery, manažery, agenty, dodavatele, poskytovatele licence, poskytovatele služeb, subdodavatele, dodavatele, stážisty a zaměstnance, jako v případě jakéhokoli nároku nebo žádosti, včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení, kterékoli třetí strany z důvodu nebo z důvodu porušení těchto Všeobecných podmínek prodeje a použití nebo dokumentů, na které se vztahují, nebo vašeho porušení jakýkoli zákon nebo práva třetí strany.

ČLÁNEK 15 – ODDĚLENÍ
V případě, že se ustanovení těchto Všeobecných podmínek prodeje a použití považuje za nezákonné, neplatné nebo nevymahatelné, může být toto ustanovení přesto použito v plném rozsahu povoleném zákonem a nepoužitelná část se považuje za vzhledem k tomu, že se od těchto všeobecných podmínek prodeje a použití oddělí, neměla by tato disociace ovlivnit platnost a použitelnost všech ostatních zbývajících ustanovení.

ČLÁNEK 16 – UKONČENÍ
Povinnosti a odpovědnosti vzniklé stranám před datem ukončení platnosti zůstanou v platnosti po ukončení této dohody pro všechny účely.

Tyto všeobecné podmínky prodeje a použití jsou účinné, pokud a dokud nebudou ukončeny vámi nebo ne. Tyto Všeobecné podmínky prodeje a použití můžete kdykoli ukončit oznámením, že již nechcete používat naše služby, nebo když přestanete naše stránky používat.

Pokud podle našeho výhradního uvážení usoudíme, že se vám nedaří, nebo pokud máme podezření, že jste nebyli schopni dodržet podmínky těchto Všeobecných podmínek prodeje a použití, můžeme tuto dohodu kdykoli ukončit, aniž bychom vás o tom informovali. předem a vy zůstanete odpovědní za všechny dlužné částky do data ukončení (včetně tohoto) a / nebo vám můžeme odepřít přístup k našim službám (nebo jakékoli jejich části) ).

ČLÁNEK 17 – CELÁ DOHODA
Jakékoli opomenutí uplatnit nebo uplatnit jakékoli právo nebo ustanovení těchto Všeobecných podmínek prodeje a použití z naší strany by nemělo představovat vzdání se tohoto práva nebo tohoto ustanovení.

Tyto všeobecné podmínky prodeje a použití nebo jakékoli jiné provozní zásady nebo pravidla, které zveřejňujeme na těchto stránkách nebo ve vztahu ke Službě, představují úplnou dohodu a dohodu mezi vámi a námi a řídí vaše používání Servis a nahrazení veškerých komunikací, návrhů a všech dohod, předchozích i současných, ústních nebo písemných, mezi vámi a námi (včetně, ale bez omezení na jakoukoli předchozí verzi Všeobecných podmínek prodeje a použití).

Jakákoli nejednoznačnost, pokud jde o výklad těchto všeobecných podmínek prodeje a použití, by neměla být vykládána v neprospěch navrhovatele.

ČLÁNEK 18 – ROZHODNÉ PRÁVO
Tyto Všeobecné podmínky prodeje a použití, jakož i jakákoli jiná samostatná smlouva, prostřednictvím které vám poskytujeme Služby, se budou řídit a interpretovat podle platných zákonů na Ceska Republika.

ČLÁNEK 19 – ÚPRAVY OBECNÝCH PODMÍNEK PRODEJE A POUŽITÍ
Na této stránce můžete kdykoli nahlédnout do nejnovější verze Všeobecných podmínek prodeje a používání.

Vyhrazujeme si právo, podle našeho výhradního uvážení, aktualizovat, upravovat nebo nahrazovat jakoukoli část těchto Všeobecných obchodních podmínek prodeje a používání zveřejňováním aktualizací a změn na našich stránkách. Je vaší povinností pravidelně navštěvovat naše stránky, abyste zkontrolovali, zda byly provedeny nějaké změny. Vaše další používání nebo přístup na naše stránky po zveřejnění jakékoli změny těchto Všeobecných podmínek prodeje a použití představuje přijetí těchto úprav.

ČLÁNEK 20 – KONTAKTNÍ INFORMACE
Otázky týkající se Všeobecných podmínek prodeje a použití nám zasílejte na adresu [email protected].